Wij zijn de familie Berkvens en runnen sinds 1998 een agrarisch bedrijf in het dorp Ospel, gelegen op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Op dit bedrijf houden wij pluimvee en schapen. Begin jaren ’90 zijn wij gestart met enkele Suffolk ooien voor de hobby. Deze hebben later plaatsgemaakt voor kruising ooien Texel/Swifter. Met deze kruising ooien zijn wij doorgegroeid naar ongeveer 100 ooien.

In de loop der jaren zijn wij de kruising ooien Texel/Swifter  gaan selecteren op grootte en het gemakkelijk aflammeren van de ooien.  Wij zien graag ooien met voldoende hoogte en lengte. Hierdoor kwam de Engelse texelaar in beeld.  Wij hebben een Engelse texelaar dekram aangekocht. Dat leverde ons sneller groeiende en beter gespierde lammeren op.

Onze belangstelling voor de Engelse texelaar werd daarmee verder vergroot. Wij zijn op zoek gegaan naar de eigenschappen  en mogelijkheden van dit schapenras. Hiervoor zijn wij een aantal keer naar Schotland en Engeland gereisd. Daar hebben wij diverse Engelse Texelaarfokkers bezocht en hebben wij de mogelijkheden bekeken om enkele dieren aan te kopen en naar Nederland te vervoeren.  In 2013 zijn de eerste Engelse Texelaar ooien op ons bedrijf gekomen, geïmporteerd vanuit Zuid-Engeland.  Met deze dragende ooien is onze Engelse texelaar fokkerij gestart.  In 2014, 2015 en 2016 hebben wij nogmaals enkele ooien en dekrammen geïmporteerd vanuit Engeland.

Met de komst van de Engelse Texelaars op ons bedrijf hebben wij ons aangesloten bij de Nederlandse schapen- en geitenfokkers organisatie (NSFO).  Deze organisatie staat voor een gezonde fokkerij.  Dat is ook ons uitgangspunt.

In de zomer van 2016 hebben wij afscheid genomen van de laatste kruising ooien Texel/Swifter. We richten ons nu volledig op het fokken van 100% zuivere Engelse texelaar ooien en rammen.