Skip to content

We richten ons volledig op het fokken van 100% zuivere Engelse texelaar rammen en ooien.

Welkom op de site van Berkvens Engelse Texelaars. Via deze website informeren wij u over wie wij zijn, onze fokkerij, onze doelstellingen en de rammen die wij gebruiken. Wij zijn de familie Berkvens en runnen sinds 1998 een agrarisch bedrijf in het dorp Ospel, gelegen op de grens van Limburg en Noord-Brabant. 

Wij zijn de familie Berkvens en runnen sinds 1998 een agrarisch bedrijf in het dorp Ospel

Op dit bedrijf houden wij pluimvee en schapen. Begin jaren ’90 zijn wij gestart met enkele Suffolk ooien voor de hobby. Deze hebben later plaatsgemaakt voor kruising ooien Texel/Swifter. Met deze kruising ooien zijn wij doorgegroeid naar ongeveer 100 ooien.

In de loop der jaren zijn wij de kruising ooien Texel/Swifter gaan selecteren op grootte en het gemakkelijk aflammeren van de ooien. Wij zien graag ooien met voldoende hoogte en lengte. Hierdoor kwam de Engelse texelaar in beeld. Wij hebben een Engelse texelaar dekram aangekocht. Dat leverde ons sneller groeiende en beter gespierde lammeren op.

Onze belangstelling voor de Engelse texelaar werd daarmee verder vergroot. Wij zijn op zoek gegaan naar de eigenschappen en mogelijkheden van dit schapenras. Hiervoor zijn wij een aantal keer naar Schotland en Engeland gereisd. Daar hebben wij diverse Engelse Texelaarfokkers bezocht en hebben wij de mogelijkheden bekeken om enkele dieren aan te kopen en naar Nederland te vervoeren. In 2013 zijn de eerste Engelse Texelaar ooien op ons bedrijf gekomen, geïmporteerd vanuit Zuid-Engeland. Met deze dragende ooien is onze Engelse texelaar fokkerij gestart. In 2014, 2015 en 2016 hebben wij nogmaals enkele ooien en dekrammen geïmporteerd vanuit Engeland.

Met de komst van de Engelse Texelaars op ons bedrijf hebben wij ons aangesloten bij de Nederlandse schapen- en geitenfokkers organisatie (NSFO). Deze organisatie staat voor een gezonde fokkerij. Dat is ook ons uitgangspunt.

In de zomer van 2016 hebben wij afscheid genomen van de laatste kruising ooien Texel/Swifter. We richten ons nu volledig op het fokken van 100% zuivere Engelse texelaar ooien en rammen.

engelse texelaar fokkerij

Onze fokkerij

Onze schapenfokkerij wordt bedreven op ongeveer 7 ha grasland. Er is bewust gekozen voor het fokken van de Engelse Texelaar. Deze stamt af van de Nederlandse Texelaar. De Engelse Texelaar is echter langer en ruimer en geeft daardoor met de geboorte minder problemen dan de Nederlandse Texelaar. De Engelse Texelaar groeit harder en is een stuk vitaler.

De Engelse Texelaar is een ras dat goed combineert met andere rassen. Het levert krachtige, snelgroeiende en goed gespierde lammeren.

Wij importeren Engelse Texelaar ooien uit Engeland, maar fokken daarnaast de Engelse Texelaar ooitjes grotendeels zelf. De ooien worden door een zuiver Engelse ram gedekt. Van de jonge ooien die hieruit voort komen houden wij een gedeelte zelf aan. Bij de selectie kijken wij naar de juiste overerving en een mooi exterieur. Hierbij letten wij op goede moedereigenschappen zoals gemakkelijk aflammeren en vitale lammeren.

Om een goede vruchtbaarheid onder onze schapen te behouden is het een vereiste dat de ooi van een meerling afkomstig is.

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen in de Engelse Texelaar fokkerij:

1. Twee lammeren bij een volwassen ooi die ook gemakkelijk moeten aflammeren.

2. Snelle groei van de lammeren en ooien die lang “doorgroeien” en een gewicht van 100 kilo kunnen bereiken.

3. Een beste bespiering, gepaard met veel rasuitstraling.

4. Jaarlingen moeten in staat zijn om probleemloos te kunnen lammeren.

Wij dekken onze ooilammeren in oktober of november wanneer zij voldoende ontwikkeld zijn. Hierbij is de totale ontwikkeling van het ooilam van belang. Wij maken hiervoor gebruik van een jonge ram. Hierdoor krijgen wij snel duidelijkheid over de eigenschappen die de ooilammeren en de jonge ram overerven.

Wij volgen de ontwikkelingen binnen de Engelse Texelaarfokkerij in Groot-Brittannië. Hierbij letten wij vooral op het gebruik van de rammen en de overerving. Wij importeren regelmatig rammen uit Engeland om de kwaliteit van onze lammeren vast te houden. Hierbij selecteren we rammen op grootte in combinatie met bespiering en de groeisnelheid.

Rammen dekseizoen 2019 – 2020

BERKVENS NL100105446185_edit

Fokram Berkvens

Eigen gefokte ram

NL 100105446185

CAMBWELL TRADEMARK UK UK056161303821_edit

Fokram Import

Campwell Trademark

Schotland UK 056161303821

Te koop

Dekrammen & Ooien – geboren 2019

Contact

U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of via het telefoonnummer.